ΔΕΙΤΕ

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΑΣ

Ανώνυμη εταιρία που συγκροτήθηκε από τη δυναμική συνεργασία των μετόχων της Μεταλλοτεχνικής Κομοτηνής (ΜΕΤΕΚΟ), το Κέντρο Επεξεργασίας Σιδήρου (ΚΕΣ) ιδρύεται το 2000 και κερδίζει γρήγορα την αναγνώριση και το σεβασμό του κλάδου, προωθώντας υπηρεσίες ποιότητας που βασίζονται στο σχήμα ταχύτητα, αξιοπιστία, ανταγωνιστικότητα.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο εξοπλισμός στο ΚΕΣ περιλαμβάνει:

  1. ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΟΚΟΥΣ

    2 γραμμές επεξεργασίας για πλάκες και δοκούς με τούνελ αμμοβολής – βαφής που υποστηρίζονται από συσκευές αυτόματης τροφοδοσίας και μεταφοράς.

  2. ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CNC

    9 γραμμές παραγωγής τεχνολογίας CNC για την κοπή, διάτρηση και σήμανση δοκών.

  3. ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CNC

    7 γραμμές παραγωγής τεχνολογίας CNC για την κοπή, διάτρηση και σήμανση πλακών.

Στελεχωμένη από ειδικούς με υψηλή τεχνική κατάρτιση και με ετήσια παραγωγή που φτάνει τους 24.000 τόνους, το ΚΕΣ αποτελεί μία βιομηχανική μονάδα που καλύπτει όλες τις ανάγκες επεξεργασίας και κατασκευής με υλικό το χάλυβα, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες στατικών μελετών και μελετών εφαρμογής, κοπής και διάτρησης με CNC τεχνολογία, αμμοβολή και βαφή.

Σε μικρή απόσταση από το συγκοινωνιακό κόμβο της Θεσσαλονίκης, οι εγκαταστάσεις της εταιρίας, όπου απασχολούνται 40 υπάλληλοι, βρίσκονται σε ιδιόκτητη έκταση 23.000 m2. με στεγασμένη επιφάνεια 13.500 m2.

Μέσα από ακριβείς, ορθά ελεγχόμενες διαδικασίες που εξασφαλίζουν την τήρηση κάθε χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού, στο ΚΕΣ δεσμευόμαστε να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία στο προϊόν σας, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες επεξεργασίας και κατασκευής.

24000τόνους Ετήσια Παραγωγή
40Άτομα Προσωπικό
23000m2 Ιδιόκτητη Έκταση

Η εταιρία Κέντρο Επεξεργασίας Σιδήρου ΑΕ δεσμεύεται να παρέχει ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες της, να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, προμηθευτών και συνεργατών της, καθώς και να προστατεύει το περιβάλλον και την περιοχή στην οποία εργάζεται με κοινωνική ευαισθησία.